Kaffe anses av många vara Sveriges nationaldryck. Kaffe dricks i alla länder i världen, men få länder i världen dricker mer kaffe än vad vi gör i Sverige. Det är faktiskt bara vår granne i öst, Finland, som dricker mer. Svenskar älskar sin koffeindryck och den kultur som omgärdar den. Här kan du läsa mer om kaffetraditionerna i Sverige samt hur drycken blev så populär.

Svenskars kaffevanor

Alla som någon gång besökt Sverige har kommit i kontakt med begreppet fika. Att fika innebär att dricka kaffe och ofta äta något sött. Det är med andra ord ett uttryck för en kaffepaus, men den är så pass viktig att den anses vara en del av svensk kultur. Vissa kallar till och med fika för en svensk samhällsinstitution. Fika sker i regel tillsammans med andra människor, till exempel vänner, kollegor eller familj. Det ger en möjlighet att bygga starkare relationer till andra människor. Dessa kaffepauser är mycket viktiga på de flesta arbetsplatser, vilket gör att många arbetsplatser har schemalagda fikapauser. Dessa sker ofta både på förmiddagen och på eftermiddagen. Många väljer även att gå och ta en kaffe på ett kafé själva. Detta ger tid för reflektion och egentid. Många kombinerar detta med att läsa en bra bok i lugn och ro.

Det traditionella kaffet i Sverige är bryggkaffe. Många föredrar sitt kaffe svart, men det är även vanligt med mjölk eller grädde i kaffet. Till skillnad mot många andra länder där espressokulturen har tagit över, behåller bryggkaffet sin popularitet i Sverige. Det går dock inte att blunda för den ökning av exklusiva och avancerade kaffesorter som skett de senaste årtiondet. Espresso, macchiato, latte och cappuccino och liknande kaffesorter är bara några av många som gjort ett rejält avtryck på den svenska kaffescenen. Stora kedjor som exempelvis Starbucks har etablerat sig på den svenska marknaden de senaste åren. Det finns även allt fler kaféer som specialiserar sig på kaffe och erbjuder kurser och specialrostade varianter till riktiga kaffeentusiaster.

Kaffets historia i Sverige

Idag dricks kaffe av de flesta svenskar, men historiskt sett var det en exklusiv dryck för den privilegierade eliten. Endast de högre samhällsklasserna hade råd att dricka drycken från de exklusiva importerade bönorna. Under 1700-talet dracks kaffet mest i privata salonger, men det fanns totalt femton exklusiva kaffehus i Stockholm. Det var först under slutet av 1800-talet som kaffepriset sjönk och drycken blev mer tillgänglig för allmänheten. Under 1900-talet blev kaffe sen nationaldryck och det fanns kaféer i alla mindre städer runt om i landet.