Svenskar älskar att dricka kaffe och Sverige har en lång kaffetradition. Kaffekulturen har influerats av andra länder och espressobaserade sorter utmanar numera det klassiska bryggkaffet.